Meie koolist

Koostöö

Kiusamisvaba Kool

Kiusamisvaba Kool on sihtasutus, mille missioon on muuta Eesti koolid kiusamisvabaks. Selleks pakume muuhulgas ka teadus- ja tõenduspõhist kooliterviklikku programmi KiVa. KiVa on koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mis sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui kiusujuhtumite lahendamiseks.

Meie kooli meeskonda kuuluvad Egle Sild, Merili Luik, Sigrid Randjärv.