Meie koolist

Õppenõukogu


Õppenõukogu ülesanne on kooli õppe- ja kasvatustegevuse kindlaksmääramine, analüüsimine ja hindamine ning juhtimiseks vajalike otsuste tegemine. Õppenõukogu liikmed on kõik kooli pedagoogid, esimees on kooli direktor, aseesimees direktori asetäitja õppe- ja kasvatusalal. Õppenõukogu tegevust korraldab ja juhib kooli direktor, tema puudumisel asetäitja õppe- ja kasvatusalal. Õppenõukogu tegevus kavandatakse õppeaasta algul ja määratakse kooli üldtööplaanis.

Üldtööplaani leiate siit.

Õppenõukogu ülesanne on kooli õppe- ja kasvatustegevuse kindlaksmääramine, analüüsimine ja hindamine ning juhtimiseks vajalike otsuste tegemine. Õppenõukogu liikmed on kõik kooli pedagoogid, esimees on kooli direktor, aseesimees direktori asetäitja õppe- ja kasvatusalal. Õppenõukogu tegevust korraldab ja juhib kooli direktor, tema puudumisel asetäitja õppe- ja kasvatusalal. Õppenõukogu tegevus kavandatakse õppeaasta algul ja määratakse kooli üldtööplaanis.

Üldtööplaani leiate siit.