Koolielu

Tugisüsteem

  • pikapäevarühm
  • aineõpetajate konsultatsioonid
  • õpiabi pärast tunde
  • abiõpetaja tugi tunnis ja pärast tunde 
  • tugi spetsialistidelt

Tugispetsialistid:

HEVKO (Anne Nõgel) anne.nogel@saarepeedikool.ee, 56503704

- teeb ettepanekuid kooli juhtkonnale erivajadustega õpilaste õppe toetamiseks koolis;

- juhendab ja nõustab õpetajaid õpilasele individuaalse õppekava koostamisel ja individuaalse arengu jälgimise kaardi täitmisel;

- korraldab koostööd tuge vajavate õpilaste vanematega;

- kutsub kokku, teavitab ja nõustab õpilast ümbritsevat võrgustikku õpilase toetamiseks, vajadusel laiendab võrgustikku, kaasates spetsialiste väljastpoolt kooli;

- hindab koostöös õpetajate ja tugispetsialistidega rakendatava toe tulemuslikkust ning teeb ettepanekuid lapsevanematele ja vajaduse korral koolidirektorile edasisteks tegevusteks.

Koolipsühholoog (Natalia Rediskina) Natalia.rediskina@viljandivald.ee, 5326 9767

Laste, lastevanemate, õpetajate ja vajadusel kooli juhtkonna nõustamine, toetamine ja abistamine.

- selgitab välja õpiraskuste eripära ja põhjused ;

- selgitab välja erivajadused;

- töötab koos teiste spetsialistidega välja meetmeid ja lahendusi õpilase aitamiseks ja toetamiseks koolis;

- toetab õpilasi erinevate murede ja suhteprobleemide puhul.

Sotsiaalpedagoog (Anne Nõgel) anne.nogel@saarepeedikool.ee, 56503704

- sotsiaalsete oskuste õpetamine ja parendamine;

- erinevate sotsiaalsete ja toimetulekuprobleemide ennetamine ning leevendamine;

- tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine nii individuaal- kui võrgustikutöös pedagoogiliste vahenditega.

Õpilasele

Pöördu sotsiaalpedagoogi poole, kui:

- sul on mure oma mõtete, tunnete või tervise pärast;

- sul on mure oma sõbra või lähedase inimese pärast;

- sa oled kogenud vägivalda koolikaaslaste või lähedaste poolt;

- sul on probleeme mõne aine tarvitamisega;

- sul on konfliktid koolikaaslaste, õpetajate või pereliikmetega;

- sul on tunne, et Sinu õigusi on rikutud ning Sa vajad abi;

- sul on raske õppetööga hakkama saada;

- sul on tunne, et Sa ei taha kooli tulla.

Lapsevanemale

Pöördu sotsiaalpedagoogi poole, kui lapse elus on toimunud muudatused, millest kool võiks teada:

- lapse käitumine on muutunud;

- laps ei taha enam kooli tulla;

- laps ei saa õppetööga hakkama ja Sa ei tea, kuidas teda aidata.

Abiõpetaja (Anu Juhkamsoo) anu.juhkamsoo@saarepeedikool.ee

- abistab õpetajat õppetöö läbiviimisel erivajadustega õpilasega;

- osaleb koos õpetajaga ja koolis töötavate tugispetsialistidega õppetegevuse kavandamisel;

- abistab tuge vajavat õpilast õppeülesannete sooritamisel;

- jälgib ja annab tagasisidet õpetajale kogu klassi ja rühma, sh tuge vajavate õpilaste õppeprotsessis tekkinud raskustest ja muudest probleemidest, õpilaste omavahelistest suhetest, aga ka saavutuste, õpilaste arengu ja edusammude kohta.

Õpiabiõpetaja (Liivia Kriisa) liivia.kriisa@saarepeedikool.ee

Osaleb koos õpetajaga ja koolis töötavate tugispetsialistidega õppetegevuse kavandamisel; aitab tasandada õpiraskustega õpilastel õpilünkasid.

Tugispetsialistid:

HEVKO (Anne Nõgel) anne.nogel@saarepeedikool.ee, 56503704

- teeb ettepanekuid kooli juhtkonnale erivajadustega õpilaste õppe toetamiseks koolis;

- juhendab ja nõustab õpetajaid õpilasele individuaalse õppekava koostamisel ja individuaalse arengu jälgimise kaardi täitmisel;

- korraldab koostööd tuge vajavate õpilaste vanematega;

- kutsub kokku, teavitab ja nõustab õpilast ümbritsevat võrgustikku õpilase toetamiseks, vajadusel laiendab võrgustikku, kaasates spetsialiste väljastpoolt kooli;

- hindab koostöös õpetajate ja tugispetsialistidega rakendatava toe tulemuslikkust ning teeb ettepanekuid lapsevanematele ja vajaduse korral koolidirektorile edasisteks tegevusteks.

Koolipsühholoog (Natalia Rediskina) Natalia.rediskina@viljandivald.ee, 5326 9767


Laste, lastevanemate, õpetajate ja vajadusel kooli juhtkonna nõustamine, toetamine ja abistamine.

- selgitab välja õpiraskuste eripära ja põhjused ;

- selgitab välja erivajadused;

- töötab koos teiste spetsialistidega välja meetmeid ja lahendusi õpilase aitamiseks ja toetamiseks koolis;

- toetab õpilasi erinevate murede ja suhteprobleemide puhul.

Sotsiaalpedagoog (Anne Nõgel) anne.nogel@saarepeedikool.ee, 56503704

- sotsiaalsete oskuste õpetamine ja parendamine;

- erinevate sotsiaalsete ja toimetulekuprobleemide ennetamine ning leevendamine;

- tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine nii individuaal- kui võrgustikutöös pedagoogiliste vahenditega.

Õpilasele

Pöördu sotsiaalpedagoogi poole, kui:

- sul on mure oma mõtete, tunnete või tervise pärast;

- sul on mure oma sõbra või lähedase inimese pärast;

- sa oled kogenud vägivalda koolikaaslaste või lähedaste poolt;

- sul on probleeme mõne aine tarvitamisega;

- sul on konfliktid koolikaaslaste, õpetajate või pereliikmetega;

- sul on tunne, et Sinu õigusi on rikutud ning Sa vajad abi;

- sul on raske õppetööga hakkama saada;

- sul on tunne, et Sa ei taha kooli tulla.

Lapsevanemale

Pöördu sotsiaalpedagoogi poole, kui lapse elus on toimunud muudatused, millest kool võiks teada:

- lapse käitumine on muutunud;

- laps ei taha enam kooli tulla;

- laps ei saa õppetööga hakkama ja Sa ei tea, kuidas teda aidata.

Abiõpetaja (Anu Juhkamsoo) anu.juhkamsoo@saarepeedikool.ee

- abistab õpetajat õppetöö läbiviimisel erivajadustega õpilasega;

- osaleb koos õpetajaga ja koolis töötavate tugispetsialistidega õppetegevuse kavandamisel;

- abistab tuge vajavat õpilast õppeülesannete sooritamisel;

- jälgib ja annab tagasisidet õpetajale kogu klassi ja rühma, sh tuge vajavate õpilaste õppeprotsessis tekkinud raskustest ja muudest probleemidest, õpilaste omavahelistest suhetest, aga ka saavutuste, õpilaste arengu ja edusammude kohta.

Õpiabiõpetaja (Liivia Kriisa) liivia.kriisa@saarepeedikool.ee

Osaleb koos õpetajaga ja koolis töötavate tugispetsialistidega õppetegevuse kavandamisel; aitab tasandada õpiraskustega õpilastel õpilünkasid.