Meie koolist

Hoolekogu


Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Hoolekogu koosseis 2019/2020 õppeaastal:

TEIVI TOOMSALU - hoolekogu esinaine, lasteaia lastevanemate esindaja
KÄTLIN JAKK - hoolekogu aseesinaine, kooli lastevanemate esindaja
PIRET AHOSEPP - protokollija, lasteaia õpetajate esindaja
ANNELY PIIR - kooli õpetajate esindaja
KRISTIINA TÕKKE - lasteaia lastevanemate esindaja
KALMER LIND - kooli lastevanemate esindaja
ALEKSANDR KARAKOZOV - kooli lastevanemate esindaja
MARLEEN UHA - kooli õpilasesinduse esindaja

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Hoolekogu koosseis 2019/2020 õppeaastal:

TEIVI TOOMSALU - hoolekogu esinaine, lasteaia lastevanemate esindaja
KÄTLIN JAKK - hoolekogu aseesinaine, kooli lastevanemate esindaja
PIRET AHOSEPP - protokollija, lasteaia õpetajate esindaja
ANNELY PIIR - kooli õpetajate esindaja
KRISTIINA TÕKKE - lasteaia lastevanemate esindaja
KALMER LIND - kooli lastevanemate esindaja
ALEKSANDR KARAKOZOV - kooli lastevanemate esindaja
MARLEEN UHA - kooli õpilasesinduse esindaja