Meie koolist

Avaldused ja vajalikud dokumendid


AVALDUSED

Saarepeedi Kooli sisseastumise avaldus.

VAJALIKUD DOKUMENDID

Saarepeedi Kooli üldtööplaani leiate siit.

Saarepeedi Kooli õpilaste hindamise kord.

Saarepeedi Kooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord.

Saarepeedi Kooli pikapäevarühma päevakava.

Saarepeedi Kooli pikapäevarühma oote maksumuse kehtestamine.

Toidupäeva maksumuse kehtestamise korraldus.

Saarepeedi Kooli hoolekogu moodustamise kord.

Saarepeedi Kooli arenguvestluste tingimused ja kord.

Saarepeedi Kooli õppenõukogu pädevus ja tegutsemise kord.

Saarepeedi Kooli riski maandamise juhised.

Saarepeedi Kooli tulekahju korral tegutsemise plaan.

Saarepeedi Kooli õpilaste sõidukulude hüvitamise kord.

Viljandi valla sünnitoetuste ja ranitsatoetuste maksmise tingimused ja kord.

 

 

 

 

 

 

 

AVALDUSED

Saarepeedi Kooli sisseastumise avaldus.

VAJALIKUD DOKUMENDID

Saarepeedi Kooli üldtööplaani leiate siit.

Saarepeedi Kooli õpilaste hindamise kord.

Saarepeedi Kooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord.

Saarepeedi Kooli pikapäevarühma päevakava.

Saarepeedi Kooli pikapäevarühma oote maksumuse kehtestamine.

Toidupäeva maksumuse kehtestamise korraldus.

Saarepeedi Kooli hoolekogu moodustamise kord.

Saarepeedi Kooli arenguvestluste tingimused ja kord.

Saarepeedi Kooli õppenõukogu pädevus ja tegutsemise kord.

Saarepeedi Kooli riski maandamise juhised.

Saarepeedi Kooli tulekahju korral tegutsemise plaan.

Saarepeedi Kooli õpilaste sõidukulude hüvitamise kord.

Viljandi valla sünnitoetuste ja ranitsatoetuste maksmise tingimused ja kord.