Uudised

Lastevanemate üldkoosolek 07. september Toomas Jüris


Saarepeedi Kooli lastevanemate üldkoosolek toimub 27. september kell 17.30 kooli saalis.

Päevakord:

1. hoolekogu tegevuse ülevaade,

2 lastevanemate esindajate valimine hoolekogusse,

3. direktori ülevaade möödunud õppeaastast ja tulevikuplaanid,

4. õppe - ja  kasvatustöö programmid Saarepeedi Koolis.

Lapsevanemad, kes soovivad astuda Saarepeedi Kooli hoolekokku, palun esitada sooviavaldus hiljemalt 24.septembriks e-postiaadressile: saarepeedikool@saarepeedikool.ee.
Koosolekul toimub hääletamine.

Hoolekogus saab olla lastevanemate esindaja järgmiselt:
Pilvekeste rühma lastevanemate esindaja
Kasekeste rühma lastevanemate esindaja
I kooliastme (1.-3.klass) lastevanemate esindaja
II kooliastme (4.-6.klass) lastevanemate esindaja
III kooliastme (7.-9.klass) lastevanemate esindaja
Hoolekogu uue koosseisu 1. koosolekul valitakse hoolekogu esimees, aseesimees.

Saarepeedi Kooli lastevanemate üldkoosolek toimub 27. september kell 17.30 kooli saalis.

Päevakord:

1. hoolekogu tegevuse ülevaade,

2 lastevanemate esindajate valimine hoolekogusse,

3. direktori ülevaade möödunud õppeaastast ja tulevikuplaanid,

4. õppe - ja  kasvatustöö programmid Saarepeedi Koolis.

Lapsevanemad, kes soovivad astuda Saarepeedi Kooli hoolekokku, palun esitada sooviavaldus hiljemalt 24.septembriks e-postiaadressile: saarepeedikool@saarepeedikool.ee.
Koosolekul toimub hääletamine.

Hoolekogus saab olla lastevanemate esindaja järgmiselt:
Pilvekeste rühma lastevanemate esindaja
Kasekeste rühma lastevanemate esindaja
I kooliastme (1.-3.klass) lastevanemate esindaja
II kooliastme (4.-6.klass) lastevanemate esindaja
III kooliastme (7.-9.klass) lastevanemate esindaja
Hoolekogu uue koosseisu 1. koosolekul valitakse hoolekogu esimees, aseesimees.